Presse

Første 5G-forsøg i åbent landskab giver viden om teknologiens muligheder for fremtidens landbrug

Offentliggjort på:
Del denne artikel

Selvkørende landbrugsmaskiner, udledning af sprøjtemidler ved hjælp af kunstig intelligens samt avancerede droner der uden menneskelig indblanding kan sprøjte marker med millimeters nøjagtighed. Det et blot nogle af de scenarier, 5G-teknologien er spået til føre med sig for dansk landbrug.

’Præcisions-landbrug’ er blevet brugt som samlet betegnelse for nogle af de nye muligheder– og ifølge en rapport lavet af Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi kan det medføre en samlet erhvervsøkonomisk gevinst på 1.210 mio. kr. årligt for landbrugserhvervet, hvis præcisionslandbrug indføres på alle landbrugsarealer.

5G-dækning i hele landet

Et nationalt 5G-netværk er én af forudsætningerne for præcisionslandbrug. Det blev færdigetableret af TDC NET ved udgangen af 2020, fortæller Toke Binzer, Underdirektør for TDC NET.

”Det har været en klar ambition for TDC NET, at 5G-netværket skulle forbinde hele Danmark. Ikke blot de store byer og tætbefolkede områder, men også landdistrikterne og de åbne marker, hvor landbrug i dag optager størstedelen af arealerne. Det er lykkedes. Fundamentet er derfor på plads til, at virksomheder og de øvrige aktører i 5G-økosystemet kan begynde at modne de teknologier, der på sigt kan gøre dansk landbrug endnu smartere”.

Det er især 5G-netværkets gode dækning, høje hastighed og lave svar-tid, der åbner op for nye muligheder. Kombinationen af de egenskaber gør det nemlig muligt at sende og modtage store mængder af data via netværket i tæt på realtid.

”Vi kan se ind i en fremtid, hvor sensorer monteret på landbrugsmaskinerne indsamler data om alt fra jordbundsforhold, temperaturer og ukrudt, sender det til en central enhed, hvor det bearbejdes i realtid via kunstig intelligens, hvorefter maskinen får information retur om, hvordan den kan bearbejde jorden mest effektivt og med mindst mulig brug af sprøjtemidler. Alt sammen uden menneskelig indblanding.”

Test af 5G kapaciteten i det åbne land

For at realisere de potentialer kræver det, at der er både 5G-dækning og tilstrækkelig høj kapacitet i netværket, også på selve markerne.

Det satte forskere fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet sig for at undersøge i et netop gennemført forsøg, der indgår i EU projektet ’Internet of Food and Farm 2020’, hvor man i et område omkring Padborg for første gang herhjemme har testet 5G i et åbent landskab.

En almindelig traktor blev koblet op på 5G-netværket, og mens maskinen var i drift blev netværkets hastighed, responstid og stabilitet udfordret og målt. Forskerne konkluderer, at der på sigt er mange reelle muligheder for anvendelse af 5G til fremtidens intelligente landbrug. Generelt vil de fremtidige landbrugsteknologier stille større og større krav til trådløs datakommunikation i takt med at kommunikationsteknologier udvikles for anvendelse i det åbne land.  

Forsøget blev gennemført med sparring fra TDC NET’s og Ericssons fælles 5G Innovationshub og i samarbejde med både Aabenraa kommune og Padborg Transport og Logistikcenter, der begge ser store muligheder i 5G-teknologien. Ikke blot for kommunens lokale landbrug men også for transport og logistikindustrien generelt.

”Vi er virkelig glade for, at 5G-forsøget foregik lige netop i vores baghave. Det giver os mulighed for at følge forsøget tæt og få førstehåndsviden, der kan komme vores virksomheder til gavn. Samtidig vil flere få øjnene op for, at vi er det rette område at drive virksomhed i, og at virksomhederne kan byde sig til i at teste og være med i udviklingen af 5G, siger bestyrelsesformanden for Padborg Transportcenter, Peter Therkelsen.

Når målingerne og resultaterne fra 5G-forsøget er endelige, vil de blive publiceret for på den måde at gøre ny viden tilgængelig om 5G i det åbne land.

Læs mere om 5G på www.tdcnet.dk/5G.

Fakta: ”Smart farming” – fire konkrete måder 5G kan forandre landbrugssektoren (kilde: 5Gradar.com)

  1. Intelligente landbrugsmaskiner: Ved hjælp af sensorer på landbrugsmaskinen indhentes data om jordforhold, fugtighed, ukrudt, temperatur mm. Data bearbejdes ved hjælp af kunstig intelligens, der informerer maskinen om, hvordan den mest optimalt bør behandle afgrøden. Processen foregår i realtid og uden menneskelig indblanding, så hver del af afgrøden behandles optimalt i forhold til produktivitet og ressourceforbrug.
  2. Sprøjtning af afgrøder via autonome droner: Avancerede droner koblet til 5G-netværket scanner markerne for ukrudt via sensorer. Kunstig intelligens bearbejder data og informerer dronen om hvor afgrøden skal sprøjtes og med hvor meget sprøjtemiddel. Herved anvendes pesticiderne præcist og kun efter behov.
  3. Monitorering af dyrebestande: Særligt i lande med store dyrebestande, der bevæger sig frit over omfattende arealer, bliver der i dag brugt både tid og ressourcer på at overvåge bestanden. 5G i kombination med geolokations-services kan sende data både om dyrenes placering, deres generelle sundhedstilstand og fødeindtag retur til en central enhed for på den måde at monitorere bestanden.
  4. Tracking af insektsværme: Store horder af græshopper hører heldigvis til sjældenhederne i Danmark men selv mindre grupper af insekter kan føre til beskadigede afgrøder, hvis de ikke bekæmpes hurtigt og effektivt. Sensorer placeret i afgrøderne kan måle antal af insekter og afgrødens kvalitet i realtid. Data sendes til en central enhed, så man i realtid kan reagere på potentielt skadelige insekter i afgrøder og jord.