Presse

Fremgang i omsætning og indtjening

Offentliggjort på:
Del denne artikel

TDC's omsætning i første kvartal 2010 endte på 9,1 mod 8,9 mia. kr. i første kvartal 2009 svarende til en fremgang på 1,8 pct. Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) steg til 3,3 mia. kr. svarende til en stigning på 8,1 pct. sammenlignet med første kvartal 2009. Det fremgår af TDC's regnskab for første kvartal 2010, som er blevet offentliggjort i dag.

"Resultatet for første kvartal er tilfredsstillende. TDC fortsætter med at øge indtjeningen, og vi har en positiv tendens i vores omsætning på trods af svære markedsvilkår, øget prispres og negativ indvirkning fra regulering," siger adm. direktør og koncernchef Henrik Poulsen.

TDC har haft en kundefremgang på 544.000 kunder svarende til en vækst på 4,9 pct., heraf 489.000 kunder i Danmark. Dermed nåede TDC's samlede kundebase i første kvartal 2010 op på 11,7 mio. kunder. Kundefremgangen er først og fremmest sket inden for mobilområdet, herunder mobilt bredbånd, samt tv-området.

"Vi har en række stærke produkter som f.eks. Home Trio, YouSee Clear og TDC til TDC, som er med til at tiltrække flere kunder. Samtidig kan vi også se, at vores målrettede indsats med at forbedre kundetilfredsheden gennem det såkaldte TAK-projekt (Tag Ansvar for Kunden) nu begynder at skabe resultater," siger Henrik Poulsen.

TDC fortsætter desuden med at generere et stærkt frit cash flow fra driften i den nordiske forretning. Dette er dog modvirket af en ugunstig udvikling i driftskapitalen i Sunrise, TDC's schweiziske datterselskab.

I Sunrise steg omsætningen i første kvartal 2010 med 4,5 pct. til 2,5 mia. kr. sammenlignet med første kvartal 2009, mens EBITDA steg med 16,2 pct. til 0,7 mia. kr.

Efter at de schweiziske konkurrencemyndigheder i april afviste den planlagte sammenlægning af Sunrise og Orange, er TDC i samarbejde med France Telecom, der ejer Orange, nu i gang med at undersøge de forskellige muligheder og næste skridt i sagen.

"Jeg er meget tilfreds med, at Sunrise har fastholdt momentum de seneste måneder under fusionsforberedelserne og leverer et stærkt resultat i første kvartal," siger Henrik Poulsen.

TDC forventer fortsat en vækst i omsætningen på 1-3 pct. i 2010, mens resultat før afskrivninger mv. (EBITDA) forventes at vokse med 3-4 pct.

Læs hele meddelelsen her.

Finansielle hovedtal

Mio. kr. 1. kvartal 2010 1. kvartal 2009 Ændring i %

Omsætning 9.062 8.899 1,8

Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 3.345 3.094 8,1

EBITDA-margin i % 36,9 34,8 -

Yderligere oplysninger:
TDC Presse, tlf. 70 20 35 10^
tdc.dk/presse