Presse

TDC fastholder forventninger og ændrer i topledelsen

Offentliggjort på:
Del denne artikel

TDC øgede sin omsætning med 0,5 pct. til 13,2 mia. kr. i første halvår 2012 sammenlignet med første halvår 2011. EBITDA før pensionsindtægter faldt i samme periode med 0,7 pct. til 5,1 mia. kr., hvilket svarer til forventningerne. Det fremgår af resultatet for årets første seks måneder, som blev offentliggjort i dag.

"Trods en fortsat udfordrende markedssituation formår vi at nå et tilfredsstillende resultat. Blandt andet oplevede vi i første halvår af 2012 den største kundevækst på bredbåndsmarkedet i mange år. Derudover vil jeg fremhæve den nordiske forretning, der drevet af TDC Sverige og TDC Hosting viser tocifrede vækstrater i første halvår 2012," siger Carsten Dilling, adm. direktør og koncernchef hos TDC.

Regnskabet viser bedring på mobilområdet, hvor koncernen i andet kvartal har tiltrukket 43.000 nye abonnenter. Hermed er abonnementsbasen, trods en planlagt oprensning af abonnenter med ingen eller meget lav indtjening, blevet netto 23.000 højere i 2. kvartal. Omsætningen pr. privatkunde er desuden stabiliseret efter nogle kvartaler med nedadgående pres.

Carsten Dilling fremhæver også resultaterne i YouSee:

"YouSee leverer tocifret EBITDA-vækst og fastholder sin meget stærke position. I et mættet marked har de f.eks. øget antallet af bredbåndskunder med 19.000 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år."

Sammen med TDC Privat bidrog YouSee til fortsat fremgang på tv-området. Totalt oplever koncernen en fremgang på 72.000 tv-kunder sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

I forbindelse med regnskabet melder TDC desuden om en række ændringer i koncernledelsen:

• Anders Jensen, koncerndirektør for TDC Privat, udnævnes til Group Chief Marketing Officer (CMO) og vil fremover have det overordnede ansvar for samspillet mellem koncernens forskellige brands

• Martin Lippert, der hidtil har haft posten som koncerndirektør for TDC Erhverv, udnævnes til Group Chief Operating Officer (COO) og koncerndirektør for TDC Operations. Som Carsten Dilling tidligere har haft i TDC Operations, får Martin Lippert hermed ansvaret for TDC's tværgående forandringsinitiativer, som blandt andet handler om fortsat at styrke de kundevendte processer

• Eva Berneke skifter fra TDC Wholesale og udnævnes til koncerndirek-tør for TDC Erhverv

• Jens Munch-Hansen, der hidtil har haft ansvaret for TDC's nordiske forretning, bliver fremover koncerndirektør for både TDC Wholesale og TDC Nordic

• For at styrke det samlede arbejde med koncernens interessenter samles afdelingerne People & Culture og Stakeholder Relations under koncerndirektør Miriam Igelsø Hvidt. Inger Ørum Kirk, der hidtil har været koncerndirektør for People & Culture, har i den forbindelse valgt at fratræde sin stilling

• Koncernledelsen vil derudover fortsat bestå af koncernfinansdirektør Pernille Erenbjerg og koncerndirektør for YouSee, Niels Breining

"I forlængelse af min tiltræden som koncernchef har jeg ønsket en fokusering i topledelsen. Det hold, der nu er sat, udgør kontinuitet og har styrken til at sikre, at TDC også fremover vil skabe solide resultater til gavn for vores kunder og aktionærer," siger Carsten Dilling.

TDC bekræfter forventningen til hele året: Omsætning i niveauet 26-26,5 mia. kr., og EBITDA før pensionsindtægter mellem 10,3 og 10,5 mia. kr. Som tidligere meddelt vil TDC's aktionærer den 14. august modtage 2,3 kr. pr. aktie svarende til halvdelen af det forventede udbytte i 2012 på 4,6 kroner pr. aktie.