Presse

​TDC: Der er brug for erhvervskandidater i digitalisering og IT

Offentliggjort på:
Del denne artikel

I Danmarks største it- og televirksomhed, TDC Group, håber man, at Folketinget torsdag vil stemme ja til erhvervskandidatuddannelsen, der vil binde uddannelser og erhvervsliv tættere sammen. Der er stort potentiale i samarbejde med blandt andre CBS om erhvervskandidatuddannelser i digitalisering og IT.

Hvis medlemmerne af Folketinget vil sikre et bedre match mellem erhvervslivets behov for kompetencer, og de kompetencer som de studerende rent faktisk tilegner sig på de videregående uddannelser, skal de stemme ja til forsøgsordningen med erhvervskandidater, når forslaget tredjebehandles i Folketinget torsdag. Sådan lyder det fra TDC Group og på CBS, ser både studerende og professor et stort potentiale i erhvervskandidatuddannelserne.

-Erhvervskandidatuddannelserne giver bachelorer mulighed for at starte på et job kombineret med en kandidatuddannelse på deltid og er dermed et skridt i den rigtige retning i forhold til at skabe et mere erhvervsrettet uddannelsessystem, siger koncerndirektør Jens Aaløse fra TDC Group.

- I TDC Group synes vi, at erhvervskandidatuddannelsen er en rigtig god ordning, da den giver studerende mulighed for at koble opgaver i virksomhederne med den teori og læring, som finder sted på studiet. På den måde bliver uddannelsen suppleret med viden, kompetencer og praksiserfaring fra virksomhederne, forklarer Jens Aaløse og fortsætter:

- Samtidig kan de studerende tilvælge kurser på studiet, som er relevante for deres karrieretning, hvilket giver virksomhederne direkte adgang til ny og opdateret viden og dermed nye perspektiver på vores forretning.

Stærkere kobling mellem erhvervsliv og universiteter

På Copenhagen Business School (CBS), som i forvejen er gode til at få kandidater i job og har en tæt relation til erhvervslivet, ser man også gerne, at lovforslaget om erhvervskandidatuddannelsen vedtages af Folketinget. Professor Jan Damsgaard, som er institutleder på Institut for Digitalisering fortæller, at CBS har foreslået erhvervskandidater igennem en årrække.

- På CBS synes vi, at muligheden for en erhvervskandidat på udvalgte uddannelser er en rigtig god idé. Blandt andet fordi det kobler uddannelse tættere til den karriere, studerende allerede påbegynder med relevante studiejobs, siger Jan Damsgaard.

Ifølge Tina Blegind Jensen, professor MSO på institut for digitalisering, er det hensigtsmæssigt at skabe en tættere kobling mellem IT-rettede uddannelser på CBS og arbejdsmarkedets behov. Hun er pt. ved at udarbejde et konkret forslag til en erhvervskandidatuddannelse, der har fokus på digitalisering.

- Eftersom studerende på erhvervskandidatuddannelsen er tilknyttet universitetet i deres første år på arbejdsmarkedet, kan kursusudbuddet mere målrettet afstemmes efter de konstant skiftende behov og ny udvikling inden for digitalisering i erhvervslivet. Samtidig kan studerende få bedre mulighed for at omsætte den nyeste akademiske viden og faglige kompetencer i en praksisnær kontekst, siger Tina Blegind Jensen.

- Studerende får mulighed for tidligere karrierestart, hvilket gør, at de kan opgradere deres digitale kompetencer løbende og dermed opnå mere udfordrende opgaver i virksomheden. Samtidigt er livslang læring et nøgleord i en digital kontekst, hvor faglige kvalifikationer og færdigheder konstant udfordres af nye teknologier og innovation.

Flydende overgang fra universitet til job

Aske Bøttger er bachelorstuderende på HA(it.) på CBS. Han vil være meget interesseret i at starte på en erhvervskandidatuddannelse, når han har afsluttet sin bacheloruddannelse.

- Undervisningen vil give mening på et helt andet plan, hvis man kan overføre teorien på virkelige opgaver i en virksomhed med det samme. Værdien af undervisningen i fagene, som fx programmering vil simpelthen blive større. Og min motivation under kandidatstudiet vil også blive større, når fokus ikke kun er på at bestå eksamener, men også at løse virkelige opgaver i en virksomhed, forklarer Aske Bøttger.

- Jeg tror også, at en erhvervskandidatuddannelse vil gøre overgangen fra universitetet til arbejdsmarkedet mere flydende, og det giver en mulighed for at starte tidligere op på en karriere.

Hos TDC Group håber man, at universiteterne over en bred kam opretter erhvervskandidater inden for IT-uddannelserne på trods af, at der i forvejen er rift om de færdiguddannede kandidater. Selv disse kandidater kan have glæde af at kombinere deres uddannelse med erfaringer fra en virksomhed for at opnå viden og praksiserfaring med de nyeste teknologier og arbejdsmetoder.

- Vi har behov for, at IT-kandidater ud over at have teknisk-faglige kompetencer også har forretningsforståelse og gode projektlederevner. Kandidater med denne kombination af kompetencer er generelt en mangelvare på arbejdsmarkedet i dag, siger Jens Aaløse.

Stem for forslaget

Så opfordringen fra både TDC Group og CBS er entydigt, at politikerne på Christiansborg bør stemme ja til forsøgsordningen, så de første studerende kan starte på erhvervskandidatuddannelsen i 2018.

- Erhvervskandidatuddannelsen kan være med til at sikre, at studerende ser samarbejdet mellem virksomhed og uddannelsessted som et sted for personlig udvikling og faglig læring – og dermed som en del af en længerevarende karriere, siger Tina Blegind Jensen.

I TDC Group er man helt klar, og man håber, at mange andre virksomheder også vil bakke op om uddannelsen.

- Det har vi brug for, hvis uddannelsessystemet skal blive mere erhvervsrettet. Erhvervskandidatuddannelsen vil kunne sikre, at de færdiguddannede kandidater i højere grad end i dag, har de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Den vil øge mobiliteten mellem virksomheder og uddannelser og dermed sikre kandidaternes fodfæste på arbejdsmarkedet og modvirke dimittendledighed. Det kan man da kun stemme ja til, udtaler Jens Aaløse.

Lovforslaget om erhvervskandidatuddannelsen tredjebehandles i Folketinget torsdag, hvor der også skal stemmes.