Presse

TDC Group leverer som forventet i 2. kvartal 2020

Offentliggjort på:
Del denne artikel

Driftsmæssigt har påvirkningen fra COVID-19 i kvartalet været begrænset til et mindre fald i produktiviteten i TDC NET på grund af hjemsendte teknikere. Men som følge af kraftigt reduceret rejseaktivitet og dermed lavere indtægter fra roaming samt en forventning om en negativ påvirkning af samfundsøkonomien i 2. halvår 2020, som følge af COVID-19, forventes EBITDA for 2020 at blive på niveau med eller lidt lavere end i 2019.

TDC Groups samlede omsætning var i 2. kvartal 3.915 mio. kr. (-7,7%) mens bruttoresultatet var 2.833 mio. kr. (-8,3%). TDC Group’s samlede driftsomkostninger faldt i 2. kvartal med 13,6% som følge af omkostningsreduktioner på tværs af hele TDC Group. Driftsomkostningerne faldt med hhv. 11% i Nuuday og 9,9% i TDC NET sammenlignet med 2. kvartal sidste år.

”TDC Group er som forventet fortsat påvirket af effekten fra den store kundeafgang i YouSee i de foregående to kvartaler. Dette blev dog delvist opvejet af, at vi fortsat ser god fremdrift i arbejdet med at reducere vores driftsomkostninger markant på tværs af TDC. Vi opretholdt momentum på både fiberudrulningen og opgraderingen af mobilnettet uden større forstyrrelser fra COVID-19 restriktioner, og vi ser indikationer på, at kundeafgangen i YouSee er aftagende. Vi har dog fortsat en betydelig opgave foran os med at skabe et stærkt finansielt fundament for Nuuday og TDC NET og styrke deres kommercielle positioner over de kommende år. På kort sigt har COVID-19 en negativ effekt på grund af lavere roamingindtægter og forventede samfundsøkonomiske effekter i 2. halvår, hvorfor vi nu ser et driftsresultat i 2020 på niveau eller lidt lavere end i 2019,” siger Henrik Clausen, administrerende direktør for TDC Group.

Med over 25.000 adresser fastholdt TDC NET momentum i udrulningen af fibernet i andet kvartal, og har nu samlet nået 60.000 adresser til dato i år. Samtidigt fortsatte opgraderingen af netværkskvaliteten af mobilnettet, og TDC NET har nu opgraderet over 2.300 ud af samlet 3.854 mobilmaster, som led i den landsdækkende opgradering og klargøring til 5G.

TDC NET testede i maj, i samarbejde med TV2, succesfuldt mulighederne for at transmittere via 5G fra Helsingør til Odense. Derudover skal TDC NET sammen med Ericsson levere det første industrielle 5G-netværk i Danmark til Grundfos, som led i et strategisk partnerskab, der skal afsøge, hvordan nye 5G-drevne tjenester på sigt kan erstatte kabelforbundne forbindelser og bidrage til øget fleksibilitet og automatisering af produktionsfaciliteter. Aftalen blev indgået i juli og projektet lanceres på Grundfos’ fabrik i Bjerringbro.

Nuuday annoncerede i juli YouTV, en ny fleksibel tv- og streamingtjeneste, hvor kunderne kan samle deres foretrukne tv-kanaler og streamingtjenester i en app, der giver let og fleksibel adgang til den samme underholdning via mobiltelefon, smart-tv, og chromecast som i de faste pakker, og uden at kunden er afhængig af andre abonnementer. Danskerne er førende på digital adfærd og streaming, og andelen af tid, der bruges på at se tv-indhold på mobiler, bærbare computere, tablets og tv-skærme er stigende. YouTV lanceres i 3. kvartal i en betaversion for at give mulighed for at inddrage kunderne i udviklingen af det færdige produkt.