Announcement

TDC : Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr. TDC-aktier

TDC : Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr. TDC-aktier

TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar

 
a) Navn  Gunnar Evensen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel   Koncern direktør i TDC Norge og Get
b) Første indberetning/ændring   Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn   TDC A/S
b) LEI-kode   529900N96EOVRB114D28
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

 

Identifikationskode
  Aktier

 

 

 

  ISIN DK0060228559
b) Transaktionens art Salg af aktier
c) Pris(er) og mængde(r)

 
 Prise(r)   DKK 34.807.269

 Mængde(r)   699.600 aktier
d) Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris
 
e) Dato for transaktionen 2018-03-01
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen A/S

Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til TDC Investor Relations, på +45 6663 7680 eller investorrelations@tdc.dk.

Denne offentliggørelse er foretaget af Dennis Callesen, Investor Relations Manager hos TDC A/S.


TDC A/S

Teglholmsgade 1

0900 København C

tdc.dk

Release 21-2018 - DK